AAU logo

Studiesystemer

Tilmelding til undervisning og eksamen

tilmeldingsperioder

Tilmelding er ens for alle studerende:
 

til Efterårssemesteret

  • Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni
  • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. september - 1. oktober 

til Forårssemesteret

  • Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december
  • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. februar - 1. marts

Du modtager en kvittering på din AAUmail på at tilmeldingen er modtaget.

 

eksamenstilmelding

Når du tilmelder dig undervisning, er du automatisk tilmeldt eksamen. 

Læs mere om regler for tilmelding

 

UNDTAGELSER TIL UNDERVISNINGSTILMELDING

Er du 1. års studerende (1.-2. semester af Bacheloruddannelsen) vil du automatisk blive undervisningstilmeldt fagene på 1. studieår.

Studerende under Efter- og Videreuddannelse (EVU) skal ikke foretage tilmeldinger. Dette foregår automatisk. Du har dog stadig pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige undervisnings- og eksamensaktiviteter.