AAU logo

Studiesystemer

Orlov og udmeldelse

Hvis du vil anmode om orlov eller melde dig ud af dit studie, skal dette gøres via STADS-selvbetjening. Under menupunktet "Administration" i STADS-selvbetjening, kan du finde siderne for Orlov og Udmeldelse. Ved anmodning om orlov skal der angives en orlovsårsag og ved udmeldelse en udmeldelsesbegrundelse.

Hvis du vil melde dig ud af dit studie, opfordrer AAU dig til at søge studievejledning hos Studievalg Danmark eller AAU Studievejledning.