Orlov og udmeldelse

Studerende skal anmode om orlov samt melde sig ud af AAU via STADS-selvbetjening.

Under menupunktet "Administration" i STADS-selvbetjening, kan du finde siderne for Orlov og Udmeldelse.

Ved anmodning om orlov skal der angives en orlovsårsag og ved udmeldelse en udmeldelsesbegrundelse.