AAU logo

Studiesystemer

Diverse udskrifter

På STADS-selvbetjening har du mulighed for at lave personlige udskrifter og kvitteringer i tilknytning til dine studiedata på dansk og engelsk.

Indskrivningsbekræftelse

Bekræftiger en persons aktuelle indskrivningsstatus (eks. aktiv, orlov eller afsluttet), og kan fungere som et supplement til dit studiekort.

Indskrivningsbekræftelsen gælder for enten forårssemestret (start 1. februar) eller efteråresemestret (start 1. september).

Studiejournal

En studiejournal beskriver hele dit hidtidige uddannelsesforløb på Aalborg Universitet. Du kan se og udskrive de eksamensresultater, du har opnået, mens du har været indskrevet på universitet.

En studiejournal er bygget op i to dele:

Første del beskriver de uddannelsesdele eller byggeklodser, din uddannelse består af til dato, mens den anden del beskriver dine eksamensresultater, herunder de eventuelle meritter du har fået under de enkelte uddannelsesdele/studieordninger. Hvis du har resultater, der ikke er en del af den planlagte uddannelse, for eksempel frie studieaktiviteter, vil de stå sidst i studiejournalen som øvrige aktiviteter.

Du kan via STADS-selvbetjening udskrive din egen studiejournal. Hvis eksempelvis en virksomhed eller en anden uddannelsesinstitution stiller krav herom, kan du efterfølgende få udskriften af studiejournalen bekræftet på dit eksamenskontor på dit fakultet eller Studiekontoret.