Studiesystemer

STADS-selvbetjening

Velkommen til STADS-selvbetjening på AAU

Stads er Aalborg Universitets studieadministrative system.

Som studerende har du adgang til Stads-Selvbetjening, hvor du tilmelder dig undervisning, ser eksamensresultater og kan trække diverse udskrifter.

Vi har på denne side samlet al relevant Stads-information for studerende.

Need to see this site in English?

Sådan logger du ind

Du logger ind via linket til højre.

 • Brugernavn: dit brugernavn uden @student.aau.dk

 • Adgangskode: samme som du bruger til din AAUmail.

Læs mere om

 • +

  Tilmelding til undervisning og eksamen

  tilmeldingsperioder

  Tilmelding er ens for alle studerende:
   

  til Efterårssemesteret

  • Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni
  • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. september - 1. oktober 

  til Forårssemesteret

  • Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december
  • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. februar - 1. marts

  Du modtager en kvittering på din AAUmail på at tilmeldingen er modtaget.

   

  eksamenstilmelding

  Når du tilmelder dig undervisning, er du automatisk tilmeldt eksamen. 

  Læs mere om regler for tilmelding

   

  UNDTAGELSER TIL UNDERVISNINGSTILMELDING

  Er du 1. års studerende (1.-2. semester af Bacheloruddannelsen) vil du automatisk blive undervisningstilmeldt fagene på 1. studieår.

  Studerende under Efter- og Videreuddannelse (EVU) skal ikke foretage tilmeldinger. Dette foregår automatisk. Du har dog stadig pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige undervisnings- og eksamensaktiviteter.

 • +

  Undervisningsafmelding

  Du kan generelt ikke afmelde dig undervisning og eksamen, efter at undervisningen er gået igang.

  Hvis du ved at du ikke kan deltage i en eksamen, er det vigtigt, at du giver dit studie besked med henblik på planlægning. Du skal dog være opmærksom på, at det stadig tæller som et eksamensforsøg. 

  Den eneste undtagelse er afmelding fra 2. og 3. eksamensforsøg, som du selv har tilmeldt dig. Her er det stadigvæk muligt at afmelde sig efter de gældende regler, ved at henvende sig til studiesekretæren. 

 • +

  Se dine karakterer

  Du kan i STADS-selvbetjening se de karakterer som du får til dine eksaminer.

  Når der er registeret en ny karakter i STADS-betjening, modtager du en mail, hvorefter du kan logge dig på STADS-selvbetjening og se din karakter. 

  Hvis der under brugen af STADS-selvbetjening opstår spørgsmål til dine studiedata, eller du finder fejl i dine oplysninger, skal du kontakte din studiesekretær.

 • +

  Diverse udskrifter

  På STADS-selvbetjening har du mulighed for at lave personlige udskrifter og kvitteringer i tilknytning til dine studiedata på dansk og engelsk.

  Indskrivningsbekræftelse

  Bekræftiger en persons aktuelle indskrivningsstatus (eks. aktiv, orlov eller afsluttet), og kan fungere som et supplement til dit studiekort.

  Indskrivningsbekræftelsen gælder for enten forårssemestret (start 1. februar) eller efterårssemestret (start 1. september).

  Studiejournal

  En studiejournal beskriver hele dit hidtidige uddannelsesforløb på Aalborg Universitet. Du kan se og udskrive de eksamensresultater, du har opnået, mens du har været indskrevet på universitet.

  En studiejournal er bygget op i to dele:

  Første del beskriver de uddannelsesdele eller byggeklodser, din uddannelse består af til dato, mens den anden del beskriver dine eksamensresultater, herunder de eventuelle meritter du har fået under de enkelte uddannelsesdele/studieordninger. Hvis du har resultater, der ikke er en del af den planlagte uddannelse, for eksempel frie studieaktiviteter, vil de stå sidst i studiejournalen som øvrige aktiviteter.

  Du kan via STADS-selvbetjening udskrive din egen studiejournal. Hvis eksempelvis en virksomhed eller en anden uddannelsesinstitution stiller krav herom, kan du efterfølgende få udskriften af studiejournalen bekræftet ved din studiesekretær.

 • +

  Orlov og udmeldelse

  Hvis du vil anmode om orlov eller melde dig ud af dit studie, skal dette gøres via STADS-selvbetjening. Under menupunktet "Administration" i STADS-selvbetjening, kan du finde siderne for Orlov og Udmeldelse. Ved anmodning om orlov skal der angives en orlovsårsag og ved udmeldelse en udmeldelsesbegrundelse.

  Hvis du vil melde dig ud af dit studie, opfordrer AAU dig til at søge studievejledning hos Studievalg Danmark eller AAU Studievejledning.

 • +

  Rediger kontaktoplysninger

  Under menupunktet "Administration" -> "Person- og adresseoplysninger" kan du se den adresse, mail og telefonnummer, der er registreret på dig i STADS.

  Din adresse fås fra folkeregistret. Den ændres automatisk, hvis du ændrer adresse i folkeregistret, men ellers er det ikke muligt at ændre adressen.

  Dit telefonnummer kan du ændre på adresseoplysningssiden i STADS-selvbetjening. Du har her mulighed for at ændre mobil-, privat- og arbejdstelefonnummer.

Digitale eksamensbeviser

 • +

  Tidligere studerende

  Eksamensbeviser fra AAU udstedes digitalt og fremsendes som Digital Post. (Hvis du er udenlandsk studerende, som ikke har adgang til Digital Post, se "Spørgsmål vedr. eksamensbeviser" nedenfor.) Det digitale eksamensbevis suppleres ikke af et eksamensbevis i fysisk format, men en kopi kan downloades til egen computer og fx sendes til en potentiel arbejdsgiver.

  Du kan også dele dit digitale eksamensbevis via delefunktionen i e-Boks med en potentiel arbejdsgiver. Hvis du vil give adgang til en virksomhed, skal du kende virksomhedens CVR-nummer og eventuelt den individuelle medarbejders RID-nummer. Bemærk, at når du deler dit eksamensbevis med andre, deler du ikke resten af indholdet i din e-Boks. E-Boks har udarbejdet følgende vejledning: Sådan giver du andre adgang til din post – e-Boks brugersupport.

  Et eksamensbevis fra AAU indeholder følgende dokumenter:

  • En forside
  • Et dansksproget og et engelsksproget eksamensbevis
  • Diploma Supplement (et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Det giver den færdiguddannede dokumentation for uddannelsen, herunder dens indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssige sigte)

  Sammen med eksamensbeviset fremsendes følgende dokumenter:

  • Lykønskningsbrev
  • Information om AAU Alumne, AAU Karriere og efter- og videreuddannelse.
 • +

  Tredjeparter, fx arbejdsgivere

  Dimittender fra Aalborg Universitet kan via delingsfunktionen i e-Boks dele deres digitale eksamensbeviser med dig.

  E-Boks har udarbejdet følgende vejledning: Sådan giver du andre adgang til din post – e-Boks brugersupport

  Bemærk, at din virksomhed skal have en erhvervsprofil med e-Boks for at kunne bruge delingsfunktionen.

   

  Oplysninger der må videregives fra universitet til tredjepart:

  • Uddannelsestitel
  • Dato for bestået uddannelse

  Øvrige oplysninger kræver samtykke fra den studerende. Download samtykkeerklæring her.

  Du kan kontakte det administrative team, Studiedata, på mail: studiedata@adm.aau.dk

Spørgsmål vedr. eksamensbeviser

 • +

  Hvornår kan jeg forvente at modtage mit eksamensbevis

  Du vil automatisk modtage dit eksamensbevis inden for 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttede prøve er offentliggjort. Bemærk dog, at i beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

  Ifølge eksamensbekendtgørelsens § 31 påhviler det dimittenden straks at kontakte universitetet (studienævnet for din uddannelse), hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis inden for 2 måneder (juli medregnes ikke).

  Indtil du har modtaget dit eksamensbevis, kan du hente oplysninger om moduler og karakterer i din studiejournal (Kan hentes via STADS-selvbetjening, som er åben i 90 dage efter sidste bedømmelsesdato).

 • +

  Hvordan deler jeg mit eksamensbevis med ekstern modtager i e-Boks?

  Du kan dele dit digitale eksamensbevis via delefunktionen i e-Boks. For at give adgang til en potentiel arbejdsgiver/virksomhed, skal du kende virksomhedens CVR-nummer og evt. den individuelle medarbejders RID-nummer. Alle danske virksomheder har CVR-numre, og medarbejdere, som har adgang til virksomhedens e-Boks, har også et RID-nummer.

  Bemærk, at når du deler dit eksamensbevis med andre, deler du ikke resten af indholdet i din e-Boks.

  Husk at angive en ophørsdato for, hvor længe virksomheden skal have adgang til at se dit eksamensbevis.

  E-Boks har udarbejdet følgende vejledning til at dele indhold med en ekstern modtager: Sådan giver du andre adgang til din post – e-Boks brugersupport

 • +

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er kommet til at slette mit digitale eksamensbevis i e-Boks?

  Du skal kontakte det udstedende studienævn, som kan gensende dit digitale bevis til din e-Boks.

 • +

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistet mit eksamensbevis, som jeg modtog i papirform?

  Du modtager kun ét originalt eksamensbevis efter at have afsluttet din uddannelse. Hvis du mister dit eksamensbevis, kan universitetet fremskaffe en kopi af dit eksamensbevis eller en karakterudskrift. Du skal kontakte Studiedata på studiedata@adm.aau.dk, som kan sende en kopi af eksamensbeviset til dig.

  Hvad gør du:

  Du skal indsende en anmodning om en kopi af dit eksamensbevis til Studiedata på studiedata@adm.aau.dk. Navn, fødselsdato/studienummer skal fremgå af anmodningen. Kopi af eksamensbeviset sendes til din e-Boks. Bemærk, at der kan være tre ugers ventetid.

 • +

  Hvordan modtager jeg mit eksamensbevis, når jeg ikke har dansk cpr.nr.?

  Hvis du er indskrevet på Aalborg Universitet uden et dansk cpr-nummer, vil du modtage dit digitale eksamensbevis på din AAUmail. Du har adgang til din AAUmail 90 dage efter sidste bedømmelsesdato. Husk at hente dit eksamensbevis ned på din computer inden din AAUmail lukker.

 • +

  Hvordan kan jeg få verificeret mit eksamensbevis?

  Skal du bruge en verificeret kopi af dit eksamensbevis i forbindelse med jobsøgning, ansøgning om studieplads eller lignende, skal du indsende en anmodning. Anmodningen sendes til studiedata på studiedata@adm.aau.dk vedhæftet en samtykkeerklæring.

 • +

  Hvordan kan jeg få legaliseret mit eksamensbevis til brug i udlandet?

  "Apostille" er en international standard, som kan påføres officielle dokumenter for at godtgøre deres gyldighed over for udenlandske institutioner og aktører.

  Derfor, hvis du skal bruge dit eksamensbevis i udlandet, kan du få dit bevis apostillepåtegnet ved at sende en fysisk kopi af beviset med posten til Udenrigsministeriet. Den fysiske kopi skal være underskrevet (fysisk/våd underskrift) af udstedende studienævn.

  Du kan finde en vejledning i apostiller på udenrigsministeriets hjemmeside: um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/legalisering-danske-dokumenter/

 • +

  Kan jeg få udstedt et nyt eksamensbevis, hvis jeg skifter navn?

  Nej, der udstedes ikke et nyt bevis, hvis du ændrer dit navn.

  Det er kun i de tilfælde, hvor du har fået foretaget et juridisk kønsskifte, eller hvis der er åbenlyse fejl i eksamensbeviset, at der kan udstedes et nyt bevis efter anmodning. 

Glemt din adgangskode?

Din adgangskode til STADS-selvbetjening er den samme som du bruger til din AAUmail. Har du glemt den?

Vælg ny adgangskode

Eller kontakt AAU IT Support:

Mail: support@its.aau.dk
Tlf.: 9940 2020

spørgsmål vedr. dine studiedata?

Kontakt dit studie