Studiesystemer

STADS-selvbetjening

Velkommen til STADS-selvbetjening på AAU

Stads er Aalborg Universitets studieadministrative system.

Som studerende har du adgang til Stads-Selvbetjening, hvor du tilmelder dig undervisning, ser eksamensresultater og kan trække diverse udskrifter.

Vi har på denne side samlet al relevant Stads-information for studerende.

Sådan logger du ind

Du logger ind via linket til højre.

 • Brugernavn: dit brugernavn uden @student.aau.dk

 • Adgangskode: samme som du bruger til din AAUmail.

Læs mere om

 • +

  Tilmelding til undervisning og eksamen

  tilmeldingsperioder

  Tilmelding er ens for alle studerende:
   

  til Efterårssemesteret

  • Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni
  • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. september - 1. oktober 

  til Forårssemesteret

  • Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december
  • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. februar - 1. marts

  Du modtager en kvittering på din AAUmail på at tilmeldingen er modtaget.

   

  eksamenstilmelding

  Når du tilmelder dig undervisning, er du automatisk tilmeldt eksamen. 

  Læs mere om regler for tilmelding

   

  UNDTAGELSER TIL UNDERVISNINGSTILMELDING

  Er du 1. års studerende (1.-2. semester af Bacheloruddannelsen) vil du automatisk blive undervisningstilmeldt fagene på 1. studieår.

  Studerende under Efter- og Videreuddannelse (EVU) skal ikke foretage tilmeldinger. Dette foregår automatisk. Du har dog stadig pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige undervisnings- og eksamensaktiviteter.

 • +

  Undervisningsafmelding

  Du kan generelt ikke afmelde dig undervisning og eksamen, efter at undervisningen er gået igang.

  Hvis du ved at du ikke kan deltage i en eksamen, er det vigtigt, at du giver dit studie besked med henblik på planlægning. Du skal dog være opmærksom på, at det stadig tæller som et eksamensforsøg. 

  Den eneste undtagelse er afmelding fra 2. og 3. eksamensforsøg, som du selv har tilmeldt dig. Her er det stadigvæk muligt at afmelde sig efter de gældende regler, ved at henvende sig til studiesekretæren. 

 • +

  Se dine karakterer

  Du kan i STADS-selvbetjening se de karakterer som du får til dine eksaminer.

  Når der er registeret en ny karakter i STADS-betjening, modtager du en mail, hvorefter du kan logge dig på STADS-selvbetjening og se din karakter. 

  Hvis der under brugen af STADS-selvbetjening opstår spørgsmål til dine studiedata, eller du finder fejl i dine oplysninger, skal du kontakte din studiesekretær.

 • +

  Diverse udskrifter

  På STADS-selvbetjening har du mulighed for at lave personlige udskrifter og kvitteringer i tilknytning til dine studiedata på dansk og engelsk.

  Indskrivningsbekræftelse

  Bekræftiger en persons aktuelle indskrivningsstatus (eks. aktiv, orlov eller afsluttet), og kan fungere som et supplement til dit studiekort.

  Indskrivningsbekræftelsen gælder for enten forårssemestret (start 1. februar) eller efterårssemestret (start 1. september).

  Studiejournal

  En studiejournal beskriver hele dit hidtidige uddannelsesforløb på Aalborg Universitet. Du kan se og udskrive de eksamensresultater, du har opnået, mens du har været indskrevet på universitet.

  En studiejournal er bygget op i to dele:

  Første del beskriver de uddannelsesdele eller byggeklodser, din uddannelse består af til dato, mens den anden del beskriver dine eksamensresultater, herunder de eventuelle meritter du har fået under de enkelte uddannelsesdele/studieordninger. Hvis du har resultater, der ikke er en del af den planlagte uddannelse, for eksempel frie studieaktiviteter, vil de stå sidst i studiejournalen som øvrige aktiviteter.

  Du kan via STADS-selvbetjening udskrive din egen studiejournal. Hvis eksempelvis en virksomhed eller en anden uddannelsesinstitution stiller krav herom, kan du efterfølgende få udskriften af studiejournalen bekræftet ved din studiesekretær.

 • +

  Orlov og udmeldelse

  Hvis du vil anmode om orlov eller melde dig ud af dit studie, skal dette gøres via STADS-selvbetjening. Under menupunktet "Administration" i STADS-selvbetjening, kan du finde siderne for Orlov og Udmeldelse. Ved anmodning om orlov skal der angives en orlovsårsag og ved udmeldelse en udmeldelsesbegrundelse.

  Hvis du vil melde dig ud af dit studie, opfordrer AAU dig til at søge studievejledning hos Studievalg Danmark eller AAU Studievejledning.

 • +

  Rediger kontaktoplysninger

  Under menupunktet "Administration" -> "Person- og adresseoplysninger" kan du se den adresse, mail og telefonnummer, der er registreret på dig i STADS.

  Din adresse fås fra folkeregistret. Den ændres automatisk, hvis du ændrer adresse i folkeregistret, men ellers er det ikke muligt at ændre adressen.

  Dit telefonnummer kan du ændre på adresseoplysningssiden i STADS-selvbetjening. Du har her mulighed for at ændre mobil-, privat- og arbejdstelefonnummer.

Tidligere studerende

 • +

  Har du ikke adgang til Stads-Selvbetjening?

  Din adgang til Stads-Selvbetjening lukker 90 dage efter du afslutter eller afbryder dine studier.

  Er du ikke længere studerende, og har du brug for udtræk af dine studiedata, skal du kontakte dit studie.

 • +

  Nyt eksamensbevis

  Du modtager kun ét originalt eksamensbevis efter at have afsluttet din uddannelse. Hvis du mister dit eksamensbevis, kan Universitetet fremskaffe en kopi af dit eksamensbevis eller en karakterudskrift.

  Hvad gør du?

  Du skal indsende en anmodning om en kopi af dit eksamensbevis til Studiedata på studiedata@adm.aau.dk 

  Navn og studienr. skal fremgå af anmodningen, dokumentationen sendes til din e-boks. Hvis der stilles krav om, at dokumentationen skal sendes til et andet sted, skal kravet dokumenteres.

  Verificeret kopi af eksamensbevis

  Skal du bruge en verificeret kopi af dit eksamensbevis i forbindelse med jobsøgning, ansøgning om studieplads eller lignende, skal du indsende en anmodning. Anmodningen sendes til studiedata på studiedata@adm.aau.dk

Glemt din adgangskode?

Din adgangskode til STADS-selvbetjening er den samme som du bruger til din AAUmail. Har du glemt den?

Vælg ny adgangskode

Eller kontakt AAU IT Support:

Mail: support@its.aau.dk
Tlf.: 9940 2020

spørgsmål vedr. dine studiedata?

Kontakt dit studie