Vejledninger

For at sikre kvalitet og ensartethed i studieadministrationen finder du på denne side nogle overordnede forretningsgange på en række centrale områder udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe (Korrekt og rettidigt brug af STADS) nedsat af direktionen.

Forretningsgangene er gældende for alle fakulteter.

Oversigt over decentrale brugeres muligheder for udskrifter kan fås ved henvendelse til studieit@aau.dk (udskriften fylder mere end 1Mb, hvorfor den ikke kan downloades fra dette site)