Studiesystemer

 • profile image

  Charlotte Marianne Skou Pedersen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • STADS-ansvarlig for versionsstyring.
  • Repræsentant for AAU i STADS/DANS koordineringsgruppen på landsplan.
  • Formidling af eksterne høringer vedr. STADS-samarbejdet mellem danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriets It.
  • Ansvarlig for teknisk opsætning af eValg-systemet ifm. valg til de styrende organer på AAU.
  • Projektdeltager på Alumneprojektet, som omhandler indkøb og konfigurering af nyt alumnesystem på AAU.
 • profile image

  Heidi Friis Thomsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Fælles skemalægning og lokalebooking på AAU - et strategisk digitaliseringsprojekt med fokus på forandringsledelse og gevinstrealisering. Tidligere: Projektledelse på projektet. Nu: Kravspecificering, udbudsproces, implementering og systemforvaltning.
  • GDPR - Persondataforordning: Kvalitetssikring og indgåelse af databehandleraftaler
 • profile image

  Jørgen Erik Lund

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • STADS support for studerende og ansatte.
  • Uddannelse af decentrale STADS brugere.
  • STADS ERFA møder.
  • Vedligeholdelse af STADS udskrifter/beviser.
  • STADS brugeradministration og kontrol.
  • STADS datakontrol.
 • profile image

  Linh Huynh

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Udvikling, implementering og systemforvaltning af ansøgning- og sagsbehandlingssystemet DANS.
  • Udvikling, implementering og systemforvaltning af selvbetjeningssystemet UniStart (www.unistart.aau.dk)
 • profile image

  Mads Østerbye

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Systemleder for Digital Eksamen Primære arbejdsområde: Systemforvaltning, implementering og videreudvikling af Digital Eksamen. http://www.de.aau.dk/
  • Systemforvalter på tilknyttede systemer: Urkund (plagiatkontrolsystem) - ITX Flex (digital overvågning af stedprøver)
 • profile image

  Malene Andersen Majlund

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Systemforvalter på det fælles skemalægning- og Lokalebookings system på AAU. Udvikling og implementering af System- og forretningsprocesser. Systemforvalter på hhv. Syllabus, Skemabestillingen, Ressourcebooker og Publich.
 • profile image

  Sara Damsgaard Brinkmann

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Implementering og udvikling af DANS (Digitalt Ansøgnings- og Sagsbehandlingssystem)
  • Implementering og udvikling af INT (Digitalt Ansøgnings- og Sagsbehandlingssystem vedr. udveksling for både indgående og udgående)
  • Ansvarlig for kommunikation og web for SU & Studie-IT
  • Redaktør på hjemmesider: stads.aau.dk // unistart.aau.dk // en.unistart.aau.dk // de.aau.dk // en.de.aau.dk // su.aau.dk // en.su.aau.dk // studiedata.aau.dk
 • profile image

  Susie Stetter

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Systemforvaltning, implementering og udvikling af Digital Eksamen. http://www.de.aau.dk/
  • Teknisk system support for ansatte